Co chtějí vaši žáci vědět?

Tvoříme materiály do výuky ověřené jak experty, tak ale samotnými teenagery, zajímá nás, co chtějí středoškoláci znát před vstupem do dospělého světa.
Materiály do hodin od studentů pro studenty
Výsledky učení
  • Žák se dorozumívá se kultivovaně, výstižně, jazykovými prostředky vhodnými pro danou komunikační situaci
  • Žák uspořádá informace v textu s ohledem na jeho účel, vytvoří koherentní text s dodržováním pravidel mezivětného navazování
  • Žák napíše jednoduché texty týkající se jeho samotného, rodiny, školy, volného času a dalších osvojovaných témat
  • Žák se zeptá na základní informace a adekvátně reaguje v běžných formálních i neformálních situacích
Zasazení do RVP

Jazyk a jazyková komunikace

Kompetence
řešení problémů
komunikativní

Complaint

Odhadovaná doba trvání:
30 min

Žáci si vyzkoušejí, jak by v zahraničí (v anglicky mluvící zemi) řešili problém s reklamací rozbitého foťáku. Seznámí se s užitečnými pojmy a frázemi, které využijí jak v psané, tak v mluvené formě.

Video k lekci

Video je dlouhé 2:47 minut

Další zdroje k tématu

Je vám něco nejasné?

V případě jakýchkoliv otázek, nejasností, stížností či čehokoliv jiného, nás prosím kontaktujte. Rádi vám s čímkoliv poradíme.
Prostor pro dotazy
Děkujeme! Váš formulář byl odeslán. Obratem budeme v kontaktu.
Něco se pokazilo, zkuste to prosí znovu.